Mediacje

Psycholog Piaseczno, Warszawa Ursynów

Konflikty są nieodłącznym elementem naszego życia, występują we wszystkich życiowych relacjach (partnerskich, rodzicielskich, przyjacielskich, sąsiedzkich, zawodowych) i na każdym etapie naszego życia. O konflikcie mówimy wtedy, kiedy ludzie mają odmienne interesy, poglądy, potrzeby, czy też motywacje.

Mediacje są jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów, w którym uczestniczy osoba trzecia – mediator. Mediator, jako osoba niezaangażowana w konflikt ma za zadanie wesprzeć proces szukania porozumienia tak, żeby przebiegał on w atmosferze sprzyjającej wypracowaniu rozwiązań. Mediator towarzyszy skonfliktowanym stronom, ułatwia wzajemną komunikację, nie dopuszcza do eskalacji konfliktu oraz pomaga w uświadomieniu potrzeb i interesów każdej ze stron.

Mediator nie jest terapeutą, sędzią, ani doradcą, mediacje zaś nie są terapią, ani doradztwem – to osoby będące uczestnikami konfliktu decydują o tym, czy do porozumienia dojdzie i jakie będą jego postanowienia.

Zasady mediacji to:  dobrowolność (strony wyrażają zgodę na udział w mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować), bezstronność (uczestnicy mediacji są jednakowo traktowani, mediator nie wyróżnia i nie staje po żadnej ze stron), neutralność (mediator nie narzuca swoich propozycji i nie ocenia wypracowanych rozwiązań, dba jednak o to, żeby było one satysfakcjonujące do obu stron), poufność (mediatora obowiązuje tajemnica).

Przykłady sporów, w których prowadzone są mediacje to: konflikty dot. sposobu spędzania wolnego czasu, gospodarowania pieniędzmi, wychowania dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi w przypadku rozstania rodziców.

Mediacje nie mogą mieć miejsca, gdy jedna ze stron nie wyraża na nie zgody, w sytuacji, kiedy w relacji występuje przemoc, uzależnienie lub potrzebna jest pomoc terapeutyczna.

Liczba sesji w procesie mediacji jest zależna od potrzeb stron, może on zakończyć się porozumieniem lub nie; są mediacje, które kończą się już po pierwszym spotkaniu, inne potrzebują nieco więcej czasu, cały proces ogranicza się jednak do kilku spotkań.

Cena sesji: 180zł/do 1,5h (kwota do podziału między strony)

 

 Gabinet psychologiczny Izabela Zamerfeld Piaseczno, Warszawa Ursynów, oferuje usługi psychologiczne i pomoc w leczeniu. Psycholog Piaseczno, Warszawa: depresja, nerwica, DDA, stres, kryzys życiowy, kryzys małżeński. Psychoterapia Piaseczno, Warszawa Ursynów, terapia par, małżeńska, psycholog młodzieży.  Dobry psycholog prowadzi konsultacje psychologiczne on-line dla osób potrzebujących pomocy w dzielnicach: Ursynów, Mokotów, Wilanów, Śródmieście, Wola, Ochota, Żoliborz ; oraz Piaseczno.