mediator


                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Anna Lewalska

 

Jestem socjologiem i mediatorem, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Problemem konfliktu i sposobami szukania rozwiązań w spornych sytuacjach interesuję się od wielu lat.

Doświadczenie zawodowe, które pozwoliło mi zgłębić temat zdobywałam w obszarze pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, jak również w środowisku biznesowym. Każde z nich było dla mnie niezwykle cenne i wniosło nowe spojrzenie na skomplikowane niekiedy relacje międzyludzkie. Szczególnie w sytuacjach, gdy towarzyszy im konflikt, silne emocje i osadzenia w swoich racjach. Głęboko wierzę, że niewielkie wsparcie z zewnątrz i stworzenie warunków do wypowiedzenia swojego stanowiska i usłyszenia stanowiska drugiej strony może być przełamaniem impasu w kontakcie z drugą osobą, a także wnieść nową jakość we wzajemnej komunikacji.